BWF World Rankings untuk September 2011

Ranking Men’s singles Women’s singles Men’s doubles Women’s doubles Mixed doubles
1 Lee Chong Wei Wang Yi Han Cai Yun/ Wang Xiaoli/ Zhang Nan/
[Malaysia] [China] Fu Hai Feng Yu Yang Zhao Yun Lei
[China] [China] [China]
2 Lin Dan Wang Shi Xian Lee Yong Dae/ Tian Qing/ Tontowi Ahmad/
[China] [China] Jung Jae Sung Zhao Yunlei Liliyana Natsir
[South Korea] [China] [Indonesia]
3 Chen Long Wang Xin Mathias Boe/ Mizuki Fujii/ Joachim Fischer Nielsen/
[China] [China] Carsten Mogensen Reika Kakiwa Christinna Pedersen
[Denmark] [Japan] [Denmark]
4 Peter Hoeg Gade Saina Nehwal Ko Sung Hyun/ Miyuki Maeda/ Sudket Prapakamol/
[Denmark] [India] Yoo Yeon Seong Satoko Suetsuna Saralee Thoungthongkam
[South Korea] [Japan] [Thailand]
5 Taufik Hidayat Jiang Yan Jiao Koo Kien Keat/ Cheng Wen Hsin/ Xu Chen/
[Indonesia] [China] Tan Boon Heong Chien Yu Chin Ma Jin
[Malaysia] [Chinese Taipei] [China]
6 Chen Jin Juliane Schenk Mohammad Ahsan/ Ha Jung Eun/  Chen Hung Ling/
[China] [Germany] Bona Septano Kim Min Jung Cheng Wen Hsin
[Indonesia] [South Korea] [Chinese Taipei]
7 Tine Minh Nguyen  Liu Xin Markis Kido/ Shizuka Matsuo/ Jiaming Tao/
[Vietham] [China] Hendra Setiawan Mami Naito Tian Qing
[Indonesia] [Japan] [China]
8 Du Peng Yu Tine Baun Chai Biao/ Greysia Polii/ Songphon Anugritayawon/
[China] [Denmark] Guo Zhendong Meiliana Jauhari Kunchala Voravichitchaikul
[China] [Indonesia] [Thailand]
9 Sho Sasaki Cheng Shao Chieh Alvent Yulianto Chandra/ Duanganong Aroonkesorn/ Michael Fuchs/
[Japan] [Chinese Taipei] Hendra Aprida Gunawan Kunchala Birgit Michels
[Indonesia] [Germany]
Voravichitchaikul
[Thailand]
10 Boonsak Ponsana Bae Youn Joo Hirokatsu Hashimoto/ Valeri Sorokina/ Fran Kurniawan/
[Thailand] [South Korea] Nina Vislova Pia Zebadiah Bernadeth
Noriyasu Hirata [Russia]  [Indonesia]
[Japan]
Advertisements

About victorindonesia

Multinational company running in Badminton business
Aside | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s